“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

92

«Naftalan yağı» və «Naftalan məlhəmi» - yеni vətən dərman vasitələri

Azərbaycan Əczaçılıq Jurnalı-2003-2

Həsən Ə.Kazımov