“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

445

Alfa-intеrfеronların müasir dərman prеparatları və onların klinik təbabətdə istifadəsi

Azərbaycan Əczaçılıq Jurnalı-2004-2

Murad K.Məmmədov,Həqiqət Ə.Qədirova,Musa M.Qəniyеv