“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

246

Dərman vasitələrinin qiymətlərinin yaranmasına mеtodik yanaşmalar

Azərbaycan Əczaçılıq Jurnalı-2001-2

Gülnarə N.Qasımova