“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

30

DİOSSİNİNİN FƏRQLİ XAMMALDAN ALINMA ÜSULU

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı-2019-2

Könül F. Hüseynquliyeva

Azərbaycan Tibb Universiteti, ümumi və toksikoloji kimya kafedrası

diossinin sürünən dəmirtikan alınma üsulu