“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

105

KAPSUL FORMASINDA BİTKİ DƏRMAN PREPARATININ YARADILMASININ MARKETİNQ ƏSASLANDIRILMASI

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı-2015-2

Qalina D.Slipçenko,Yelena P.Piven

Milli Əczaçılıq Universiteti, Xarkov, Ukrayna

Bitki mənşəli bərk dərman formalarının ukrayna bazarının marketinq tədqiqatları aparılmışdır. Milli dərman preparatlarının hazırlanması üçün prioritet bərk dərman formaları seçilmişdir. Yerli preparatlar hesabına nootrop preparatların ukraynada çeşidinin artırılması perspektivi əsaslandırılmışdır. Baykal başlıqotu əsasında olan yeni preparatın bazara çıxarılmasının məqsədəuyğun olması qiymətləndirilmişdir.

 

bitki preparatı dərman forması baykal başlıqotu nootroplar kapsullar marketinq tədqiqatları rəqabətə dözümlük