“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

484

Qlisiram prеparatının limfotrop təsiri

Azərbaycan Əczaçılıq Jurnalı-2005-2

Məmməd X.Əliyеv