“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

249

Lipidlər və onların tibbdə tətbiqi. İkinci məlumat. Lipidlərin prеparatları

Azərbaycan Əczaçılıq Jurnalı-2003-1

Tahir A.Sülеymanov