“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

116

SALVIA VERTICILLATA L. YARPAQLARININ POLIFENOL BIRLƏŞMƏLƏRININ ÖYRƏNILMƏSI

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı-2009-1

Sənəm E.Əliyeva,Tahir A.Süleymanov

Azərbaycan Tibb Universiteti, farmakoqnoziya və botanika kafedrası