“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

198

Zosimia absinthifolia köklərinin kumarinləri

Azərbaycan Əczaçılıq Jurnalı-2002-2

Yusif B.Kərimov,Azad Z.Abışov,Xuraman N.Mustafayеva