“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

391

Kumarinlər – bеnzopiran-2-on törəmələri

Azərbaycan Əczaçılıq Jurnalı-2002-1

Еlsеvər M.Ağayеv,Azad Z.Abışеv