“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

126

MİOKARD İNFARKTI KEÇİRMİŞ XRONİK OBSTRUKTİV AĞCİYƏR XƏSTƏLİKLƏRİ OLAN ŞƏXSLƏRİN MÜALİCƏSİNDƏ İVABRADİNİN TƏTBİQİ

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı-2009-1

Arzu İ.Mürsəlova,Cəbrayıl T.Məmmədov,Adil B.Baxşəliyev

Azərbaycan Tibb Universiteti, II daxili xəstəliklərin propedevtikası kafedrası, klinik farmakologiya kafedrası