“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

216

MAYAOTU QOZALARININ QURU EKSTRAKTI ƏSASINDA KÜTLƏNİN KAPSULLAŞDIRILMASI ÜÇÜN LUBRİKANTIN SEÇİLMƏSİNƏ DAİR TƏDQİQAT

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı-2016-1

Murad Əl-Tovayti,Yelena A.Ruban,Svetlana A.Malinovskaya

Milli Əczaçılıq Universiteti, Xarkov, Ukrayna

Məqalədə kapsullaşdırma üçün kütlənin səpələnməsinə lubrikantın növünün və miqdarının təsirinin öyrənilməsinə dair məlumatlar təqdim olunub. Alınmış nəticələr bu texnoloji proses üçün optimal köməkçi maddələrin seçilməsinə kömək edir.

bərk jelatin kapsulları lubrikant kapsullaşdırılma üçün kütlə mayaotu qozalarının quru ekstraktı