“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

124

Polygonatum glaberrimum C. Koch BİTKİSİNİN STEROİD QLİKOZİD VƏ SAPOGENİN TƏRKİBİNİN TƏDQİQİ

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı-2014-2

Qayıbverdi B.İskəndərov,Sara A.Paşayeva,Kəmalə Ə.Hüseynova

Azərbaycan Tibb Universiteti, ümumi və toksikoloji kimya kafedrası

Polygonatum (güyənə) steroid qlikozid sapogenin diosgenin