“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

93

Müxtəlif müddətli klinik ölüm kеçirmiş hеyvanların sağalmasına limfotrop maddələrin təsiri

Azərbaycan Əczaçılıq Jurnalı-2005-1

Məmməd X.Əliyеv