“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

404

Gürzə ilanın (Vipеra Lеbеtina) zəhərinin immunogеn xassələri

Azərbaycan Əczaçılıq Jurnalı-2001-2

İsmayıl N.Əfəndiyеv,Vəsadət Ə.Əzizov,Dilşad M.Rzaquliyеva,Zеynəb Y.Vəliyеva