“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

290

HERPES, B, C VIRUSLU HEPATITLƏR FONUNDA HAMILƏLƏRİN QAN PLAZMASINDA IMMUN–BIOKIMYƏVI GÖSTƏRICILƏR

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı-2009-2

Sevinc A.Mərdanova

AR SN, V. Axundov adına Milli ET Tibbi Profilaktika İnstitutu

Hamilə qadınlarda müşahidə edilən viruslu hepatitlər  həm diaqnastik həm də müalicə nöqteyi  nəzərdən kliniki təbabətin aktual problemlərindəndir.

Məqalə bu problemə aid müasir elmi ədədbiyyatın şərhinə  həsr olunmuşdur. Məqalədə hamiləlik  zamanı  viruslu hepatitlərin  erkən diaqnostikası məqsədilə istifadə oluna bilən  biokimyəvi və immunoloji göstəricilər açıqlanır.

Məqalədə, həmçinin, herpes və B, C viruslu hepatitlər  zamanı biokimyəvi və immunoloji göstəricilərdə baş verən  dəyişikliklərin müqayisəli analizi də aparılmışdır.