“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

270

XROMATO-MASS-SPEKTROFOTOMETRİYA İLƏ SALIX ROSMARINIFOLIA L. TƏDQİQİ

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı-2016-2

Natalya V.Borodina,Vladimir V.Kovalyov,Oleq M.Koşevoy,Elşən Y.Əhmədov

Milli Əczaçılıq Universiteti, Xarkov, Ukrayna

Tədqiqatın məqsədi Salix rosmarinifolia L. xammalında uçucu maddələrin və üzvi turşuların komponent tərkibinin öyrənilməsi olmuşdur.  Salix rosmarinifolia L. tumurcuqlarında xromato-mass-spektrometrik üsulla 30 uçucu maddə, bunların içərisində geraniol, evgenol və skvalen üstünlük təşkil edir və 32 karbon turşusu, bunlardan 2-metoksibanzoy və salisil turuları üstünlük təşkil edir, aşkar olunmuşlar. Hidroksiqəhvə turşularının üstün olması maraq doğurur.  

Salix rosmarinifolia L. xromato-mass-spektrometriya