“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

133

SAĞLAMLIQ VƏ FARMAKOTERAPIYA: TƏRƏFDARLARI VƏ OPPONENTLƏRI

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı-2009-1

Nadir İ.Hüseynov

Azərbaycan Tibb Universiteti, fizioterapiya kursu