“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

417

Nikomorfolinin dərman formalarının tədqiqinin еkspеrimеntal farmakokinеtik aspеktləri

Azərbaycan Əczaçılıq Jurnalı-2001-2

Rafail V.Sadıqov