“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

418

BAĞIRSAQ DİSBAKTERİOZUNUN KOMPLEKS MÜALİCƏSİNDƏ PROBİOTİK TƏTBİQİNİN EFFEKTİVLİYİ

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı-2013-1

Vüqar N.Cavadzadə,Mirzamin M.Muxtarov

Azərbaycan Tibb Universiteti, yoluxucu xəstəliklər kafedrası

bağırsaq disbakteriozu probiotik