“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

221

ATOPIK BRONXIAL ASTMALI UŞAQLARDA RONKOLEYKIN AEROZOLU ILƏ MÜALICƏNIN IMMUNOTERAPEVTIK EFFEKTIVLIYI

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı-2009-1

Amaliya A.Əyyubova,Nərgiz H.Sultanova

Azərbaycan Tibb Universiteti, II uşaq xəstəlikləri kafedrası