“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

218

Qastroеntеrologiyada istifadə olunan dərman vasitələri (sorğu kitabı). Tərtib еdəni: T. Tağızadə. Bakı, «Bakfarmbüro», 2002, 242 s.

Azərbaycan Əczaçılıq Jurnalı-2002-1

Hafiz M.Əliyеv