“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

139

“4-METİL-ANKARDİN” SUBSTANSİYASININ MİQDARI TƏYİNİ ÜSULUNUN HAZIRLANMASI VƏ VALİDASİYASI

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı-2019-1

Konq B.Nquyen,Azad Z.Abışev,Elsevər M.Ağayev

Sankt-Peterburq Dövlət Kimya-Əczaçılıq Akademiyası, Rusiya Federasiyası

Tədqiqatda farmakoloji fəal maddə olna “4-Metil-ankardin”in substansiyada YEMX üsulu ilə miqdarı təyinat üsulu hazırlanması və validasiyası həyata keçirilmişdir. Müəyyən olunub ki, təklif olunan üsullar analitik sahə üçün spesifikliyə, düzgünlüyə, dəqiqliyə və xəttiliyə malikdirlər.

4-metil-ankardin diumerik coumarins HPLC miqdari təyinat validasiya