“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

259

Narkotiklərin еkspеrtizasinın müasir vəziyyəti haqqında

Azərbaycan Əczaçılıq Jurnalı-2002-1

Azad A.Səlimov,Sənan F.Hacıyеv