“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

176

DƏRMANLARIN KEYFİYYƏTİNİN TƏYİNİNDƏ “HƏLLOLMA” VƏ PEŞƏKARLIQ TESTLƏRİNİN BEYNƏLXALQ TƏLƏBLƏR ÜZRƏ APARILMASI

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı-2014-1

Hafiz M.Əliyev1,Fərid İ.Əliyev2,Polad F.Hacıbalayev2,Rauf V.Əfəndiyev2,Razim T.Şükürov2

1Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası, 2AR SN, Analitik Ekspertiza Mərkəzi

həllolma testi Fəaliyətin Yoxlanılması Testi (FYT) Peşəkarlığın Yoxlanılması Testi (PYT)