“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

258

B VİRUS HEPATİTLİ STRONGİLOİDOZLU XƏSTƏLƏRİN NORMAL BAĞIRSAQ MİKROBİOSENOZUNUN VƏZİYYƏTİ VƏ ONUN BƏRPASI

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı-2018-2

Vüqar N.Cavadzadə

Azərbaycan Tibb Universiteti, yoluxucu xəstəliklər kafedrası

virus hepatiti nematodoz probiotiklər