“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

422

35 YAŞDAN YUXARI HAMİLƏLƏRDƏ DÖLÜN BƏTNDAXİLİ İNKİŞAFININ KOMPLEKS EXOQRAFİK QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı-2018-2

Nigar M.Kamilova,Raya B.Səfərova

Azərbaycan Tibb Universiteti, mamalıq-ginekologiya I kafedrası

döl exoqrafik tədqiqat feto-plasentar çatmamazlıq ozonoterapiya yuxarı yaş qrupu hamilələri