“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

237

Mеksidol və onun analoqlarının konflikt vəziyyətlərdə müqayisəli öyrənilməsi

Azərbaycan Əczaçılıq Jurnalı-2004-1

İldırım İ.Babayеv,Musa M.Qəniyеv,Zəkiyyə C.İsmayılova,Kamandar M.Yaqubov