“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

214

AMPİSİLLİN PREPARATLARININ YODOMETRİYA VƏ MERKURİMETRİYA İLƏ MÜQAYİSƏLİ TƏYİNİ

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı-2009-2

Həsən M.Babazadə

Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası