“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

339

Argania spinosa MEYVƏLƏRİNİN KARBON TURŞULARI VƏ TERPENLƏRİ

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı-2018-2

Yelena V.Krivoruçko1,Hüseyn Kanaan2,Viktoriya A.Samoylova1,Vladimir N.Kovalyov1,Olqa V.Demeşko1

1Milli Əczaçılıq Universiteti, Xarkov, Ukraina 2Livan Universiteti, əczaçılıq fakültəsi, Beyrut, Livan

Qaz xromatoqrafiya – mass-spektrometriya üsulu ilə Argania spinosa toxumlarında 20 karbon turşusunun varlığı aşkar olunub ki, bunlardan olein, linol və palmitin turşuları üstünlük təşkil edir, 17 terpen aşkar olub ki, bunlardan metilevgenol, skvalen və sinnamilasetat təşkil edir. Tikanlı arqaniyanın perikarpında 14 terpen aşkar edilib ki, bunlardan α-terpinilasetat təşkil edir.  

Argania spinosa karbon turşuları terpenlər