“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

89

Əczaçılıqda bioеtika və mənəvi-əxlaqi dəyərlər

Azərbaycan Əczaçılıq Jurnalı-2001-1

Hafiz M.Оsmanov