“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

183

RADİOAKTİV DƏRMAN VASİTƏSİ OLAN FLÜORDEZOKSİQLÜKOZA (FDG) KEYFIYYƏTİNİN TƏYİNİ ÜSULUNUN QIYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı-2018-1

Tahir A.Süleymanov1,Fuad Ə.Novruzov2,Razim T.Şükürov2

1Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası 2AR Milli Onkologiya Mərkəzi, Nüvə Təbabəti şöbəsi

radiofarmasevtik dərman vasitələri FDG YEMX validasiya