“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

394

ƏCZAÇILIQ TƏŞKİLATININ PERSPEKTİVLİ İNKİŞAFINDA SWOT-ANALİZİN İSTİFADƏSİ

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı-2013-1

Kəmalə İ.Cəlilova,Nailə S.Zülfüqarova,Leyla N.Mansurova,Tamilla Ə.Əmirəliyeva

Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq texnologiyası, əczaçılığın iqtisadiyyatı və təşkili kafedrası

Əczaçılıq təşkilatın perspektivli inkişafinda swot-analizin istifadəsi öyrənilmişdir. Müəyyən olunub ki, əczaçılıq şəbəkəsinin real vəziyyətini qiymətləndirərək, SWOT-analiz rəqabət vəziyyətində gələcək perspektivə onun strateji inkişafının əsas istiqamətlərininin müəyyən edilməsini təmin edəcək.

SWOT-analiz marketinq əczaçılıq bazarı