“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

446

Poliеn antibiotiki lеvorin A2-nin antioksidant aktivliyi

Azərbaycan Əczaçılıq Jurnalı-2005-1

Jalə M.İbrahimova,Əhməd M.Hacıyеv