“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

377

N-R-ALKİLAMİN TÖRƏMƏLƏRİNİN ANTİMİKROB FƏALLIĞI

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı-2015-2

Nikolay Y.Qolik1,Andrey N.Komissarenko1,Sergey V.Kolesnik1,Elşən Y.Əhmədov1,Tatyana P.Osolodçenko2,Yelena V.Menkus2

1 Milli Əczaçılıq Universiteti, Xarkov, Ukrayna 2«Ukrayna MTEA İ.İ.Meçnikov adına Mikrobiologiya və İmmunologiya İnstitutu» DMAparılmış ilkin kimyəvi və mikrobioloji tədqiqatlar nəticəsində N-R-alkilamin törəmələri sırasında bioloji fəal maddələr aşkar

Aparılmış ilkin kimyəvi və mikrobioloji tədqiqatlar nəticəsində N-R-alkilamin törəmələri sırasında bioloji fəal maddələr aşkar olunublar. Onlardan bəziləri test-ştammlara qarşı çox yüksək fəal olmuşdur ki, bu da həmin sırada yeni antimikrob maddələrin axtarılmasının da perspektivli olduğunu göstərir.

N-R-alkilaminlər amid antibakterial fəallıq