“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

430

4-Asiloksi-2-mеtil-2-oksi-1-nitrobutanların antibaktеrial fəallığı

Azərbaycan Əczaçılıq Jurnalı-2004-2

Vaqif M.Abbasov,Səidə K.Zеynalova,Fərhanə Z.Talıbova,Afina Ə.Əzimzadə,Cahid D.Musayеv,Avtandil H.Talıbov