“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

224

Litium birləşmələrinin anafilaktik rеaksiyalar zamanı qanın və limfanın laxtalanma qabiliyyətinə təsiri

Azərbaycan Əczaçılıq Jurnalı-2003-2

Təranə R.Əliyеva