“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

282

BƏZI PIRIDOKSIN AZOTÖRƏMƏLƏRININ ANTIBAKTERIAL FƏALLIĞININ ÖYRƏNILMƏSI

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı-2009-1

Fəridə H.Heydərova

AR SN, V. Axundov adına Milli ET Tibbi Profilaktika İnstitutu