“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

375

METASTAZ VERMİŞ BÖYRƏK HÜCEYRƏLİ KARSİNOMA ZAMANI SUNİTİNİB TƏTBİQİNDƏ FƏRQLİ SXEMLƏR HAQQINDA

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı-2016-2

Emil H.Muxtarov

“Mediland Hospital” MMC, Bakı

metastatik böyrək hüceyrəli karsinoma sunitinib angiogenez inhibitoru