“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

268

Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti dövründə (1918-1920-ci illər) əczaçılıq xidmətinin vəziyyəti haqqında

Azərbaycan Əczaçılıq Jurnalı-2004-2

Hafiz M.Əliyеv,Rafail V.Sadıqov