“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

301

Müasir dövrdə aptеk təşkilatlarında dərman prеparatlarının sazlanmasının vəziyyəti haqqında

Azərbaycan Əczaçılıq Jurnalı-2001-1

Nizami M.Naibov,Şəfiqə Ə.Cabbarova