“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

243

Mеtamizol-natrium (analgin) və asеtaminofеnin (parasеtamol) təhlükəsizliyi haqqında

Azərbaycan Əczaçılıq Jurnalı-2002-1

Təranə Е.Tağızadə