“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

260

ƏCZAÇILIQ BAZARINDA OPTIK VASITƏLƏRIN MARKETINQ ARAŞDIRMALARIN TƏŞIKLI HAQQINDA

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı-2010-1

Aynur B.Bağırova

Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq texnologiyası, əczaçılığın iqtisadiyyatı və təşkili kafedrası

optik vasitələr marketinq anketləşmə optika mağazaları vahid proqram