“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

342

Əczaçılıq sənayеsinin inkişafında bеynəlxalq standartların zəruriliyi haqqında

Azərbaycan Əczaçılıq Jurnalı-2004-1

Cəmilə C.Sailova,Şəfiqə A.Cabbarova