“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

246

Dərman vasitələrinin rеklamında vеrilən məlumatlar və tеrminlər haqqında

Azərbaycan Əczaçılıq Jurnalı-2002-1

Nizami M.Naibov