“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

253

Dopinqlər və Azərbaycan Rеspublikasında dopinq nəzarətinin təşkili haqqında

Azərbaycan Əczaçılıq Jurnalı-2002-1

Məhbubə M.Vəliyеva,Natiq A.Əliyеv