“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

323

ETİBARLI İSTEHSALAT PRAKTİKASININ (GMP) İNKİŞAF TARİXİ HAQQINDA

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı-2010-1

Əbülfəz A.Abdullazadə,Cəmilə C.Sailova,Ehtiram H.Əzimov,Rauf V.Əfəndiyev,Razim T.Şükürov

AR SN, Dərman Vasitələrinin Analitik Ekspertiza Mərkəzi

Etibarlı İstehsalat Praktikası inkişaf tarixi standartlar