“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

228

QLİSİRRİZİN TURŞUSU ƏSASINDA MÜALİCƏVİ -KOSMETOLOJİ VASİTƏNİN YANIQ YARASINDA KLİNİKİ TƏDBİQİNƏ DAİR

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı-2012-2

Həmzə Ö.Əzizbəyov1,Əfsanə E.Məmmədova2,İlqar Ə.Həsənov3

15 saylı Bakı şəhəri Kliniki Xəstəxanası, yanıq şöbəsi 2Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq texnologiyası, əczaçılığın iqtisadiyyatı və təşkili kafedrası 3“Ömür” klinikası3, Bakı şəhəri

15 saylı Bakı şəhəri Kliniki Xəstəxanası yanıq şöbəsi 2Azərbaycan Tibb Universiteti əczaçılıq texnologiyası əczaçılığın iqtisadiyyatı və təşkili kafedrası 3“Ömür” klinikası3 Bakı şəhəri