“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

160

Əczaçılığın təşkili və iqtisadiyyatı üzrə tеrminlərin aid olduğu sahələrin təsnifatının vеrilməsi haqqında

Azərbaycan Əczaçılıq Jurnalı-2001-2

Nizami M.Naibov