“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

288

Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti (1918-1020-ci illər) hökümətinin əczaçılıq sahəsində fəaliyyəti haqqında

Azərbaycan Əczaçılıq Jurnalı-2004-1

Hafiz M.Əliyеv,Rafail V.Sadıqov